Mis on LTT või STEM?

STEM on inglise keelne lühend sõnadest “Science”, “Technology”, “Engineering”, “Mathematics”, ehk “Teadus ”,“ Tehnoloogia ”,“ Inseneriteadus ”,“ Matemaatika ”, mida nimetatakse loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia Eesti keeles. Eesti keeles õppekavade kirjeldamiseks tihti kasutatakse lühend LLT, järelikult STEM=LTT.

LTT mõiste

Riigikogu 22. jaanuari 2014. a otsusega heaks kiidetud Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia „Teadmistepõhine Eesti 2014–2020”. Seal LTT valdkond defineeritud nii:

LTT valdkond – loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia valdkond (matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, geoloogia, töö- ja tehnoloogiaõpetus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, tehnikaalad ning nende valdkondadega seotud interdistsiplinaarsed erialad).

LTT rakendamine tähendab loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika ühendamine eesmärgiga lahendada pakilisi ülesanded. LTT on interdistsiplinaarne lähenemisviis õppimisele, mis määratletakse teemadevahelised sidemed teadusvaldkonnades, selgitades, mis tehnoloogiad on efektiivsem kasutada tootmises, mis populariseerivad lahenduste väljatöötamise insener-lähenemisviisi rakendamist ning selgitades matemaatilise aparatuuri kui ametliku keele olulisust loodusteadus.

STEM-i ajalugu

STEM definitsioon tutvustas USA riiklik teadusfond (U.S. National Science Foundation) aastal 2001. Sellest ajast alates on STEM-põhist õppekava laiendatud paljudesse riikidesse ka väljaspool USA-d. Programmid on välja töötatud sellistes kohtades nagu Austraalia, Hiina, Prantsusmaa, Lõuna-Korea, Taiwan ja Ühendkuningriik. STEM-i õpetajate ja haridusteadlaste Euroopa koostööprojekt on Scientix.

StartUP-i avamisele valmisolek

LTT haridus suurendab uues majanduses konkureerimise võimet. Õpilaste kaasamine valdkonda tähendab nende kaasamist disainiprotsessi. Disainiprotsess on mittelineaarne ja oma olemuselt korduv, kuid nõuab disainiprobleemi kindlaksmääramist ja selget sõnastamist, probleemi kohta juba teada oleva teabe uurimist, võimalike lahenduste pakkumist, prototüüpide (tehisesemete) väljatöötamist, et lahendusi demonstreerida, ning tagasiside jagamist ja saamist. Disainile keskenduva hariduse kaudu on võimalik toetada õpilasi suurte loodus- ja inseneriteaduslike ideede ning oluliste praktiliste loodus- ja inseneriteaduslike teadmiste omandamisel. Samuti võimaldab haridus motiveerida õpilasi, et neil tekiks omanikutunne ning vajadus oma ideid tutvustada ja tulemuslikult tegutseda.

Sellest me hakkame kirjutama loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia blogis.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept