Hõõrdumine

Haridustase: Keskharidus
Valdkond: Füüsika
Vanus:  III kooliaste
Tarvara: SPARKvue
Andur:
Wireless Temperature Sensor – 
PS-3201

Ülesanne 1. Mõõda hapniku sisaldust fotosünteesis

Varustus:

Töökäik:
 1. Kuulake õpetaja juhiseid, kuidas kasutada PASCO temperatuuri andurit. Lülitage seade sisse.
 2. Lõigake joogikõrred väikesteks tükkideks ja pange need plastikpudelisse.
 3. Asetage temperatuuri andur pudelisse koos lõigatud joogikõrre tükkidega.
 4. Käivitage tahvelarvutis SparkVue tarkvara.
 5. Valige „Sensor Data“.

6. Valige andur:

7. Avanenud aknas märkige, milliseid andmeid soovite saada. Šablooniks valige “Tabel ja graafik”.

8. Avatud aknas kuvatakse tühi tabel ja koht graafikuks. Vajutage nupp “Start” ja alustage andmete kogumist.

9. Mõne aja pärast näeme graafikult, et pudelis on mõõdetud pidevalt temperatuuri. Klõpsake nupule „Stop“.

10. Võtke andur pudelist välja ja 2 minuti vältel raputage pudelit.

11. Asetage andur tagasi pudelisse ning vajutage „Start“ nuppu ja alustage andmete kogumist.

12. Katse lõppemisel vajutage nuppu „Stop“.

13. Katse tulemuseks saate vasakul tabeli koos andmetega ning paremal vastava graafiku. Näide:

Ülesanne 2. Tulemuste esitamine

 1. Näidake õpetajale tulemusi ja saatke kogutud tulemused õpetaja e-mailile
 2. Eksportige andmed Google Table’i formaadis oma Google kontosse. Näidake oma tulemused õpetajale.

Ülesanne 3. Vastake küsimustele

a. Miks tekib hõõrdumine?

b. Kuidas seletada hõõrdejõudu kareda pinnaga mudelil?

c. Millest sõltub hõõrdejõud?


Kopsumahu võrdlus

Haridustase: Keskharidus
Valdkond: Bioloogia
Teema: Bioloogia uurimisvaldkonnad
Alateema: Loodusteaduslik uuring
Vanus: III kooliaste, Gümnaasium
Tarvara: SPARKvue
Andur: PASPORT Spirometer – 
PS-2152

1.  Kopsude mahu mõõtmine (3 punkti).

2.  Diagrammi loomine (1 punkt).

3.  Küsimustele vastamine (1 punkt).

Ülesanne 1. Kopsumahu võrdlus

Mõõtmiseks kasutage PASCO Wireless Pasport Spirometrit. Ehitage tahvelarvutis graafik saadud andmetel.

Varustus:
Töökäik:
 1. Kuulake õpetaja juhiseid, kuidas kasutada spiromeetrit.

2. Lülitage seade sisse.

3. Käivitage tahvelarvutis SPARKvue tarkvara.

4. Valige „Sensor Data“.

5. Valige andur:

6. Märkige, milliseid andmeid soovite saada. Valige šablooniks graafik.

7. Avatud aknas kuvatakse tühi tabel ja koht graafikuks. Klõpsake allolevat nuppu „Start“ ja hakake andmeid koguma.

8. Hingake sügavalt sisse ja välja võimalikult palju õhku (üks hingetõmme). Hingake uuesti sisse ja välja. Vaadake, mis spiromeeter näitab.

9. Kui olete katse lõpetanud, klõpsake nuppu „Stop“.

10. Andke seade edasi oma klassikaaslasele ning paluge tal korrata sisse- ja väljahindamise sammud. Ärge unustage alguses vajutada „Start“ nuppu ning lõpus „Stop“ nuppu.

11. Korrake eelmist punkti veel kolmandat ja neljandat korda.

12. Katse tulemuseks saate vasakul tabeli koos andmetega ning paremal vastava graafiku. Näide:

Ülesanne 2. Tulemuste esitamine

 1. Näidake õpetajale tulemusi ja saatke kogutud tulemused õpetaja e-mailile
 2. Eksportige andmed Google Table formaadis oma Google kontosse. Näidake oma tulemused õpetajale.

Ülesanne 3. Vastake küsimustele

a. Võrrelge oma tulemuste aritmeetilisi keskmisi. Kellel on kopsumaht suurem?

Kellel on kopsumaht väiksem?

Mis võib põhjustada kopsumahu erinevust?

b. Milliste lihaste tööst sõltub kopsudest väljahingatava õhu hulk?

c. Miks veres suureneb CO2 sisaldus?

Fotosüntees – hapnik

Haridustase: Keskharidus
Valdkond: Bioloogia
Teema: Bioloogia uurimisvaldkonnad
Alateema: Loodusteaduslik uuring
Vanus: III kooliaste
Tarvara:
Pasco Scientific SPARKvue
Andur:
Wireless Oxygen Gas Sensor – PS-3217

1.  Hapnikusisalduse mõõtmine fotosünteesis (3 punkti).

2.  Tabelite ja diagrammide loomine (1 punkt).

3.  Küsimustele vastamine (1 punkt).

Ülesanne 1. Mõõda hapniku sisaldust fotosünteesis

Varustus:
Töökäik:

1. Pange purki rohelised taimelehed.

2. Kuulake õpetaja juhiseid, kuidas PASCO andurit kasutada. Lülitage seade sisse.

3. Lülitage seade sisse.

4. Asetage seade purgi peale.

5. Käivitage tahvelarvutis SparkVue tarkvara.

6. Valige “Sensor Data

7. Valige andur:

8. Avanenud aknas valige, milliseid andmeid soovite saada. Šablooniks valige „Tabel ja graafik“. 

9. Avanenud aknas on tühi tabel ning koht graafikuks. Vajutage nupule „Start“ ning hakake andmeid koguma.

10. Hoidke tavalisel valgusel purki, seejärel asetage purk lambi alla, tugevdades valgustust.

11. Mõne aja pärast sulgege purk, nii et valgus ei tungiks sisse. Jälgige graafikut, mis näitab hapniku sisaldust purgis.

12. Katse lõppemisel vajutage nupule „Stop“.

13. Katse tulemuseks saate vasakul tabeli koos andmetega ning paremal vastava graafiku. Näide:

Ülesanne 2. Tulemuste esitamine

 1. Näidake õpetajale tulemusi ja saatke kogutud tulemused õpetaja e-mailile
 2. Eksportige andmed Google Table’i formaadis oma Google kontosse. Näidake oma tulemused õpetajale.

Ülesanne 3. Vastake küsimustele

a. Millised on lehe omadused võimaldavad fotosünteetilistel leherakkudel saada võimalikult palju päikesevalgust?

b. Kirjelda lehe omadusi, mis võimvaldavad süsinikdioksiidil sattuda atmosfäärist rakkudesse?

c. Mida on vaja fotosünteesi jaoks?

 • süsihappegaas
 • suhkur 
 • klorofüll 
 • valgus
 • glükoos
 • tselluloos
 • hapnik
 • vesi

Värviline valgus

Haridustase: Keskharidus
Valdkond: Füüsika
Teema: Aine ehituse alused
Vanus: III kooliaste
Tarvara: SPARKvue
Andur: Wireless Light Sensor – PS-3213

1. Määrata ja mõõta värvi karakteristikat (3 punkti).

2. Tabelite ja graafikute esitamine (1 punkt).

3. Küsimustele vastamine (1 punkt).

Ülesanne 1. Kas soovite teada, mis juhtub, kui värviline pind peegeldab valget valgust?

Varustus:
Töökäik:
 1. Kuulake õpetajat, kuidas kasutada PASCO valguseandurit. Lülitage seade sisse.
 2. Seadke andur lambi alla.
 3. Käivitage tahvelarvutis SparkVue tarkvara.
 4. Valige „Sensor Data“.

5. Valige sensor:

6. Avanenud aknas märkige, milliseid andmeid soovite saada. Šablooniks valige “Tabel ja graafik”.

7. Avatud aknas kuvatakse tühi tabel ja koht graafikuks. Vajuta nupp “Start” ja alusta andmete kogumist.

8. Hoidke andurit tavalisel valgusel, seejärel asetage andur lambi alla, tugevdades valgustust.

9. Mõne aja pärast viige sensor punase paberi lehele, siis kollase paberi lehele ja siis sinise paberi lehele. Kogu see aeg jälgige graafikut, mis näitab, kuidas valgus peegeldub eri värvi pindadelt.

10. Katse lõpetamisel vajutage nupule „Stop“.

11. Katse tulemuseks saate vasakul tabeli koos andmetega ning paremal vastava graafiku. Näide:

Ülesanne 2. Tulemuste esitamine

 1. Näidake õpetajale tulemusi ja saatke kogutud tulemused õpetaja e-mailile
 2. Eksportige andmed Google Table’i formaadis oma Google kontosse. Näidake oma tulemused õpetajale.

Ülesanne 3. Vastake küsimustele

a. Kuidas me näeme kehi?

b. Mis on valge valgus?

c. Miks maailm värviline on?

d. Mis on valguse neeldumine?Fotosüntees – süsihappegaas

Haridustase: Keskharidus
Valdkond: Bioloogia
Teema: Bioloogia uurimisvaldkonnad
Alateema: Loodusteaduslik uuring
Vanus: III kooliaste
Tarvara: SPARKvue
Andur: Wireless CO₂ Sensor – PS-3208

1.  Süsihappegaasi sisalduse mõõtmine fotosünteesis (3 punkti).

2.  Tabelite ja diagrammide loomine (1 punkt).

3.  Küsimustele vastamine (1 punkt).

Ülesanne 1. Mõõda süsihappegaasi sisaldust fotosünteesi ajal

Varustus:

Töökäik:

1. Pange purki rohelised taimelehed.

2. Kuulake õpetaja juhiseid, kuidas PASCO andurit kasutada. Lülitage seade sisse.

3. Lülitage seade sisse

Bluetooth valgusdiood hakkab vilkuma punasega. Tähendab seade saadab signaali nutiseadmetele, et ta on valmis ühendama.

4. Asetage seade purki.

5. Käivitage SPARKvue tarkvara.

6. Valige “Sensor Data

7. Valige andur:

8. Avanenud aknas märkige, milliseid andmeid soovite saada. Šablooniks valige “Tabel ja graafik“.

9. Avanenud aknas on tühi tabel ning koht graafikuks. Vajutage nupule „Start“ ning hakake andmeid koguma.

10. Hoidke tavalisel valgusel purki, seejärel asetage purk lambi alla, tugevdades valgustust.

11. Mõne aja pärast sulgege purk, nii et valgus purki ei tungiks. Jälgige graafikut, mis näitab hapniku sisaldust purgis.

12. Katse lõppemisel vajutage nupule „Stop“.

13. Katse tulemuseks saate vasakul tabeli koos andmetega ning paremal vastava graafiku. Näide:

Ülesanne 2. Tulemuste esitamine

 1. Näidake õpetajale tulemusi ja saatke kogutud tulemused õpetaja e-mailile.
 2. Eksportige andmed Google Table’i formaadis oma Google kontosse. Näidake oma tulemused õpetajale.

Ülesanne 3. Vastake küsimustele

a. Miks organismidel on vaja hingata?

b. Millistes rakkudes toimub fotosüntees?

c. Millised on peamised tegurid, mis mõjutavad fotosünteesi kiirust?

 • tselluloosi sisaldus lehtedes
 • soojus
 • vee sisaldus pinnas
 • süsinikdioksiidi sisaldus pinnas
 • tärklise sisaldus lehtedes
 • mineraalainete sisaldus pinnas
 • valguse heledus
 • õlisisaldus rakkudes
 • süsinikdioksiidi sisaldus õhus


Lahuse happesus

Haridustase: Keskharidus
Valdkond: Keemia
Teema: Aine ehitus
Vanus: III kooliaste, Gümnaasium
Tarvara: SPARKvue
Andur: Wireless pH Sensor – PS-3204

Lahuse happesust saab mõõta pH skaalal 0-14.

Lahus on:

 • Aluseline kui pH on >7
 • Neutraalne kui pH on 7
 • Happeline kui pH on <7

Ülesanne 1. Milline pH on seebilahusel ja jookidel?

Varustus:

 • Traadita PASCO pH sensor
 • Tahvelarvuti
 • SparkVue tarkvara
 • Klaasid järgmiste lahustega: kraanivesi, seebivesi, õunamahl, Coca Cola
Töökäik:

1. Asetage lauale neli klaasi erinevate lahustega (kraanivesi, seebivesi, õunamahl ja Coca Cola).

2. Kuulake õpetaja juhiseid, kuidas kasutada traadita PASCO pH sensorit. Lülitage seade sisse.

3. Asetage sensor külma kraanivee klaasi (vesi ei pea olema tingimata külm, võib kasutada ka toatemperatuuri vett).

4. Käivitage tahvelarvutis SparkVue tarkvara.

5. Valige “Sensor Data

6. Valige andur:

7. Avanenud aknas märkige, milliseid andmeid soovite saada. Šablooniks valige “Tabel ja graafik“.

8. Avatud aknas kuvatakse tühi tabel ja koht graafikuks. Vajuta nupp “Start” ja alusta andmete kogumist.

9. Mõne aja pärast ilmub graafikule joon, mis näitab vee happelisust. 2 minuti pärast klõpsake nupule „Stop“.

10. Võtke välja pH sensor. Loputage see ja proovige katse uuesti. Nüüd aga kasutage seebivett.

11. Korrake katset kasutades Coca Colat ja õunamahla.

12. Katse tulemuseks saate vasakul tabeli koos andmetega ning paremal vastava graafiku. Näide:

Ülesanne 2. Tulemuste esitamine

 1. Nimetage kõik graafikud vastavalt lahustele.
 2. Näidake õpetajale tulemusi ja saatke kogutud tulemused õpetaja e-mailile.
 3. Eksportige andmed Google Table’i formaadis oma Google kontosse. Näidake oma tulemused õpetajale.

Ülesanne 3. Vastake küsimustele

a. Milline lahus oli kõige happeline?

b. Milline lahus oli kõige aluseline?

c. Mis on kraanivee pH?Vee aurustumine

Haridustase: Keskharidus
Valdkond: Füüsika
Teema: Aine ehituse alused
Vanus: II kooliaste
Tarvara: PASCO Scientific SPARKvue
Andur: Wireless Temperature Sensor – PS-3201

Ülesanne 1. Uurige, kuidas toimub vee aurustumine

Varustus:
Töökäik:
 1. Kuulake õpetaja juhiseid, kuidas kasutada PASCO temperatuuri andurit. Lülitage seade sisse.
 2. Asetage sensor külma kraaniveega klaasi.
 3. Käivitage tahvelarvutis SparkVue tarkvara.
 4. Valige „Sensor Data“.

5. Valige andur:

6. Avanenud aknas märkige, milliseid andmeid soovite saada. Šablooniks valige “Tabel ja graafik“.

7. Avatud aknas kuvatakse tühi tabel ja koht graafikuks. Vajuta nupp “Start” ja alusta andmete kogumist.

8. Mõne aja pärast soojeneb vesi toatemperatuurini ning aurustumine väheneb. Kogu see aeg jälgige graafikut, mis näitab, kuidas muutub temperatuur vee aurustumisel.

9. Kui olete katse lõpetanud, klõpsake nuppu „Stop“.

10. Katse tulemuseks saate vasakul tabeli koos andmetega ning paremal vastava graafiku. Näide:

Ülesanne 2. Tulemuste esitamine

 1. Näidake õpetajale tulemusi ja saatke kogutud tulemused õpetaja e-mailile
 2. Eksportige andmed Google Table formaadis oma Google kontosse. Näidake oma tulemused õpetajale.

Ülesanne 3

Valage taldrikule veidi vett ja uurige, kuidas aurustumine toimub. Kirjutage üles, millal katse algas ning millal lõppes. Katse lõppeb siis, kui kogu vesi taldrikust aurustub (taldrik muutub kuivaks). Uurige kaua läks aega vee aurustumiseks.

Ülesanne 4. Vastake küsimustele

a. Mis temperatuuril jää sulab ja vesi külmub?

b. Mis temperatuuril läheb vesi keema?

c. Tooge näiteid, millal veeaur kondenseerub ehk pöördub tagasi veeks.Süsinikdioksiidi mõju vee pH-le

Haridustase: Keskharidus
Valdkond: Bioloogia
Teema: Bioloogia uurimisvaldkonnad
Vanus: III kooliaste, Gümnaasium
Tarvara:
SPARKvue
Andur:
Wireless pH Sensor – PS-3204

Kui süsinikdioksiid lahustub atmosfääri veepiiskades, siis muudab see vee pH-d. Katse käigus saate näha, kuidas CO2 muudab destilleeritud vee, merevee ja järvevee pH-d. CO2 allikaks on teie hingeõhk.

Ülesanne 1. Uurida vee pH-d peale CO2 viimist vette

Varustus:

Töökäik:

1. Vastavalt õpetaja juhenditele loputage hoolikalt pH sensor.

2. Loputage 100ml kolbi puhtaks kraaniveega ning kuivatage see paberkäterätikuga.

NB! Kõik nõud katse ajal peavad olema puhtad! Puhta kolbi valage 50 ml destilleeritud vett.

3. Kuula õpetaja juhendit, kuidas kasutada pH sensorit. Lülitage seade sisse.

4. Asetage pH sensor destilleeritud vette ning ettevaatlikult segage vesi tema ümber. 

5. Käivitage SPARKvue tarkvara.

6. Valige “Sensor Data

7. Valige andur:

8. Avanenud aknas märkige, milliseid andmeid soovite saada. Šablooniks valige “Tabel ja graafik“.

9. Avatud aknas kuvatakse tühi tabel ja koht graafikuks. Vajuta nupp “Start” ja alusta andmete kogumist.

10. Peale seda kui tahvelarvuti fikseerib ära algse pH väärtuse, hingake välja 1 minuti jooksul joogikõrre kaudu vette. Teie hingeõhk sisaldab CO2. SparkVue tarkvara samaaegselt kirjutab pH väärtused.

11. Mõne aja pärast graafikule ilmneb joon, mis näitab vee happelisust. 1-2 minuti pärast vajutage nupule „Stop“.

12. Võtke välja pH sensor. Loputage see ja proovige katse mereveega ja järveveega. Ärge unustage vajutada „Start“ nuppu alguses ja „Stop“ lõpus.

13. Katse tulemuseks saate vasakul tabeli koos andmetega ning paremal vastava graafiku. Näide:

Ülesanne 2. Tulemuste esitamine

 1. Määrake igale graafikule vastav nimi.
 2. Näidake õpetajale tulemusi ja saatke kogutud tulemused õpetaja e-mailile

Ülesanne 3. Vastake küsimustele

a. Võrrelge pH muutusi. Millises proovis pH on muutunud kõige rohkem? Millises kõige vähem?

b. Merevesi on nn loomulik puhverlahus. Mida see tähendab selle katse käigus saadud tulemuste järgi?

c. Miks merevesi on puhverlahus?

d. Paljud vee-organismid saavad elada ainult kindla pH-ga vees. Millises seisuveekogus, meres või järves happevihmad tekitavad ohtu seal elavatele organismidele? Põhjendage!Ilmaandemete mõõtmine

Haridustase: Keskharidus
Valdkond: Geograafia
Teema: Atmosfäär
Vanus: I-II kooliaste
Tarvara: SPARKvue
Andur: Wireless Weather Sensor with GPS – PS-3209

1.  Ilmaandmete mõõtmine (3 punkti).

2.  Tabelite ja graafikute esitamine (1 punkt).

3.  Küsimustele vastamine (1 punkt).

Ülesanne 1. Mõõda hapniku sisaldust fotosünteesis

Varustus:

Töökäik:
 1. Kuulake õpetaja juhiseid, kuidas kasutada PASCO ilmajaama. Lülitage seade sisse.

2. Käivitage tahvelarvutis spetsiaalne PASCO tarkvara SparkVue.

3. Valige „Sensor Data“.

4. Valige seade:

5. Avanenud aknas märkige, milliseid andmeid soovite saada. Šablooniks valige “Tabel ja graafik“.

6. Avatud aknas kuvatakse tühi tabel ja koht graafikuks. Vajuta nupp “Start” ja alusta andmete kogumist.

7. Katse lõpetamisel vajutage nupule „Stop“.

8. Katse tulemuseks saate vasakul tabeli koos andmetega ning paremal vastava graafiku. Näide:

Ülesanne 2. Tulemuste esitamine

 1. Näidake õpetajale tulemusi ja saatke kogutud tulemused õpetaja e-mailile
 2. Eksportige andmed Google Table’i formaadis oma Google kontosse. Näidake oma tulemused õpetajale.

Ülesanne 3. Vastake küsimustele

a. Mis muutub kiiremini – kas kliima või ilm?

 • kliima
 • ilm

b. Millised on peamised faktorid, mis mõjutavad kliimat?

 • Lähedus ookeanile
 • Valitsevad tuuled
 • Pilvisus
 • Reljeef
 • Kaugus ekvaatorist

c. Mis vahe on ilmal ja kliimal?Pasco Scentific sensors and PC or tablet bluetooth connection schema

Kuidas ühendada PASCO PASPORT-sensor Bluetooth-i ?

AirLink PS-3200 lubab teha Pasport (sinise värvi) sensorist juhtmevaba sensor. Lihtsalt ühendage andur, ühendage oma seade, kasutades avatud USB-porti või Bluetoothi, kasutades PASCO Capstone või SPARKvue tarkvara appsi sidumist ja hakake koguma andmeid.

Universaalne PASPORT interfesse 550 samuti lubab ühendada juhtmega sensor ja lugeda andmed tahvel arvutis, sülearvutis või nutitelefonis Bluetoothi kaudu. Kui laua arvutis Bluetooth 4.0 on siis seal ka saab. Kui ei ole siis saab panna USB Bluetooth Adapter – PS-3500. Lihtsalt ühendage see avatud USB-pordiga ja seejärel saate Bluetooth-ühenduse abil ühendada kuni kolm PASCO seadet (traadita andurid, nutikad voldikud, AirLinks). Windowsi arvutid, Chromebookid ja vanemad Mac-arvutid saavad neid seadmeid kasutada.

Täpselt saama asja jaoks oli varem tehtud SPARK link Air (PS-2011) ja AirLink 2 (PS-2010). Neid enam ei ole müügil. AirLink PS-3200 tuli nende asemele.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept