Hõõrdumine

Haridustase: Keskharidus
Valdkond: Füüsika
Vanus:  III kooliaste
Tarvara: SPARKvue
Andur:
Traadita Temperatuuri andur (Wireless Temperature Sensor) – 
PS-3201

Ülesanne 1. Mõõda hapniku sisaldust fotosünteesis

Varustus:

Töökäik:
 1. Kuulake õpetaja juhiseid, kuidas kasutada PASCO temperatuuri andurit. Lülitage seade sisse.
 2. Lõigake joogikõrred väikesteks tükkideks ja pange need plastikpudelisse.
 3. Asetage temperatuuri andur pudelisse koos lõigatud joogikõrre tükkidega.
 4. Käivitage tahvelarvutis SparkVue tarkvara.
 5. Valige „Sensor Data“.

6. Valige andur:

7. Avanenud aknas märkige, milliseid andmeid soovite saada. Šablooniks valige “Tabel ja graafik”.

8. Avatud aknas kuvatakse tühi tabel ja koht graafikuks. Vajutage nupp “Start” ja alustage andmete kogumist.

9. Mõne aja pärast näeme graafikult, et pudelis on mõõdetud pidevalt temperatuuri. Klõpsake nupule „Stop“.

10. Võtke andur pudelist välja ja 2 minuti vältel raputage pudelit.

11. Asetage andur tagasi pudelisse ning vajutage „Start“ nuppu ja alustage andmete kogumist.

12. Katse lõppemisel vajutage nuppu „Stop“.

13. Katse tulemuseks saate vasakul tabeli koos andmetega ning paremal vastava graafiku. Näide:

Ülesanne 2. Tulemuste esitamine

 1. Näidake õpetajale tulemusi ja saatke kogutud tulemused õpetaja e-mailile
 2. Eksportige andmed Google Table’i formaadis oma Google kontosse. Näidake oma tulemused õpetajale.

Ülesanne 3. Vastake küsimustele

a. Miks tekib hõõrdumine?

b. Kuidas seletada hõõrdejõudu kareda pinnaga mudelil?

c. Millest sõltub hõõrdejõud?


Kopsumahu võrdlus

Haridustase: Keskharidus
Valdkond: Bioloogia
Teema: Bioloogia uurimisvaldkonnad
Alateema: Loodusteaduslik uuring
Vanus: III kooliaste, Gümnaasium
Tarvara: SPARKvue
Andur: Spiromeeter (PASPORT Spirometer) – 
PS-2152

1.  Kopsude mahu mõõtmine (3 punkti).

2.  Diagrammi loomine (1 punkt).

3.  Küsimustele vastamine (1 punkt).

Ülesanne 1. Kopsumahu võrdlus

Mõõtmiseks kasutage PASCO Wireless Pasport Spirometer. Ehitage tahvelarvutis graafik saadud andmetel.

Varustus:
Töökäik:
 1. Kuulake õpetaja juhiseid, kuidas kasutada spiromeetrit.

2. Lülitage seade sisse.

3. Käivitage tahvelarvutis SPARKvue tarkvara.

4. Valige „Sensor Data“.

5. Valige andur:

6. Märkige, milliseid andmeid soovite saada. Valige šablooniks graafik.

7. Avatud aknas kuvatakse tühi tabel ja koht graafikuks. Klõpsake allolevat nuppu „Start“ ja hakake andmeid koguma.

8. Hingake sügavalt sisse ja välja võimalikult palju õhku (üks hingetõmme). Hingake uuesti sisse ja välja. Vaadake, mis spiromeeter näitab.

9. Kui olete katse lõpetanud, klõpsake nuppu „Stop“.

10. Andke seade edasi oma klassikaaslasele ning paluge tal korrata sisse- ja väljahindamise sammud. Ärge unustage alguses vajutada „Start“ nuppu ning lõpus „Stop“ nuppu.

11. Korrake eelmist punkti veel kolmandat ja neljandat korda.

12. Katse tulemuseks saate vasakul tabeli koos andmetega ning paremal vastava graafiku. Näide:

Ülesanne 2. Tulemuste esitamine

 1. Näidake õpetajale tulemusi ja saatke kogutud tulemused õpetaja e-mailile
 2. Eksportige andmed Google Table formaadis oma Google kontosse. Näidake oma tulemused õpetajale.

Ülesanne 3. Vastake küsimustele

a. Võrrelge oma tulemuste aritmeetilisi keskmisi. Kellel on kopsumaht suurem?

Kellel on kopsumaht väiksem?

Mis võib põhjustada kopsumahu erinevust?

b. Milliste lihaste tööst sõltub kopsudest väljahingatava õhu hulk?

c. Miks veres suureneb CO2 sisaldus?

Fotosüntees – hapnik

Haridustase: Keskharidus
Valdkond: Bioloogia
Teema: Bioloogia uurimisvaldkonnad
Alateema: Loodusteaduslik uuring
Vanus: III kooliaste
Tarvara:
Pasco Scientific SPARKvue
Andur:
Traadita hapniku gaasiandur (Wireless Oxygen Gas Sensor) – PS-3217

1.  Hapnikusisalduse mõõtmine fotosünteesis (3 punkti).

2.  Tabelite ja diagrammide loomine (1 punkt).

3.  Küsimustele vastamine (1 punkt).

Ülesanne 1. Mõõda hapniku sisaldust fotosünteesis

Varustus:
Töökäik:

1. Pange purki rohelised taimelehed.

2. Kuulake õpetaja juhiseid, kuidas PASCO andurit kasutada. Lülitage seade sisse.

3. Lülitage seade sisse.

4. Asetage seade purgi peale.

5. Käivitage tahvelarvutis SparkVue tarkvara.

6. Valige “Sensor Data

7. Valige andur:

8. Avanenud aknas valige, milliseid andmeid soovite saada. Šablooniks valige „Tabel ja graafik“. 

9. Avanenud aknas on tühi tabel ning koht graafikuks. Vajutage nupule „Start“ ning hakake andmeid koguma.

10. Hoidke tavalisel valgusel purki, seejärel asetage purk lambi alla, tugevdades valgustust.

11. Mõne aja pärast sulgege purk, nii et valgus ei tungiks sisse. Jälgige graafikut, mis näitab hapniku sisaldust purgis.

12. Katse lõppemisel vajutage nupule „Stop“.

13. Katse tulemuseks saate vasakul tabeli koos andmetega ning paremal vastava graafiku. Näide:

Ülesanne 2. Tulemuste esitamine

 1. Näidake õpetajale tulemusi ja saatke kogutud tulemused õpetaja e-mailile
 2. Eksportige andmed Google Table’i formaadis oma Google kontosse. Näidake oma tulemused õpetajale.

Ülesanne 3. Vastake küsimustele

a. Millised on lehe omadused võimaldavad fotosünteetilistel leherakkudel saada võimalikult palju päikesevalgust?

b. Kirjelda lehe omadusi, mis võimvaldavad süsinikdioksiidil sattuda atmosfäärist rakkudesse?

c. Mida on vaja fotosünteesi jaoks?

 • süsihappegaas
 • suhkur 
 • klorofüll 
 • valgus
 • glükoos
 • tselluloos
 • hapnik
 • vesi

Värviline valgus

Haridustase: Keskharidus
Valdkond: Füüsika
Teema: Aine ehituse alused
Vanus: III kooliaste
Tarvara: SPARKvue
Andur: Traadita valgusandur (Wireless Light Sensor) – PS-3213

1. Määrata ja mõõta värvi karakteristikat (3 punkti).

2. Tabelite ja graafikute esitamine (1 punkt).

3. Küsimustele vastamine (1 punkt).

Ülesanne 1. Kas soovite teada, mis juhtub, kui värviline pind peegeldab valget valgust?

Varustus:
Töökäik:
 1. Kuulake õpetajat, kuidas kasutada PASCO valguseandurit. Lülitage seade sisse.
 2. Seadke andur lambi alla.
 3. Käivitage tahvelarvutis SparkVue tarkvara.
 4. Valige „Sensor Data“.

5. Valige sensor:

6. Avanenud aknas märkige, milliseid andmeid soovite saada. Šablooniks valige “Tabel ja graafik”.

7. Avatud aknas kuvatakse tühi tabel ja koht graafikuks. Vajuta nupp “Start” ja alusta andmete kogumist.

8. Hoidke andurit tavalisel valgusel, seejärel asetage andur lambi alla, tugevdades valgustust.

9. Mõne aja pärast viige sensor punase paberi lehele, siis kollase paberi lehele ja siis sinise paberi lehele. Kogu see aeg jälgige graafikut, mis näitab, kuidas valgus peegeldub eri värvi pindadelt.

10. Katse lõpetamisel vajutage nupule „Stop“.

11. Katse tulemuseks saate vasakul tabeli koos andmetega ning paremal vastava graafiku. Näide:

Ülesanne 2. Tulemuste esitamine

 1. Näidake õpetajale tulemusi ja saatke kogutud tulemused õpetaja e-mailile
 2. Eksportige andmed Google Table’i formaadis oma Google kontosse. Näidake oma tulemused õpetajale.

Ülesanne 3. Vastake küsimustele

a. Kuidas me näeme kehi?

b. Mis on valge valgus?

c. Miks maailm värviline on?

d. Mis on valguse neeldumine?Fotosüntees – süsihappegaas

Haridustase: Keskharidus
Valdkond: Bioloogia
Teema: Bioloogia uurimisvaldkonnad
Alateema: Loodusteaduslik uuring
Vanus: III kooliaste
Tarvara: SPARKvue
Andur: Traadita süsihappegaasi andur (Wireless CO₂ Sensor) – PS-3208

Jagage klass rühmadesse (3-4 õpilast rühmas).

Ülesanne 1: Viia läbi katse

Ülesanne 2: Saata tulemused õpetaja e-mailile

Ülesanne 3: Vastata küsimustele (individuaalne)

Ülesanne 1. Mõõda süsihappegaasi sisaldus fotosünteesi ajal

Varustus:

Töökäik:

1. Kuulake õpetaja juhiseid, kuidas õigesti andurit kasutada.

2. Pange purki taimelehed.

3. Lülitage andur sisse.

PS! Kui Bluetooth märgise kõrval hakkab vilkuma punane tuli, siis tähendab see, et andur on valmis ühendamiseks.

4. Asetage anduri ots purki ja keerake pudel küljele.

5. Käivitage tahvelarvutis  SPARKvue tarkvara.

6. Valige “Sensor Data”

7. Valige andur:

Igal anduril on oma unikaalne number (näiteks 511-321). Tänu selle numbrile saate eristada oma andurit.

Anduri unikaalse numbri leiate oma anduril Bluetooth märgise kõrval. Kui kasutate praktikumi ajal mitut sama andurit, siis otsige oma anduri unikaalse numbri järgi. Juhul, kui lõite ühenduse vale anduriga, siis lahti ühendamiseks vajutage ristile või lülitage andur välja.

8. Valige vajalikud mõõtmised ja mall. Veenduge, et „CO2 concentration“ valikul on linnuke ees. Mallina (templates) valige „Table and Graph“. Selle malli abil saate näha andmete tabelit ja graafikut samal ajal.

9. Avanenud aknas tuleb vajutada nupule „Start“, et hakata andmeid koguma. Graafikult saate jälgida, milline CO2 tase purgis on.

10. Nüüd asetage purk lambi alla. Tasapisi keerake valgust juurde.

11. Andmete kogumisel vastake kolmanda ülesande küsimustele (individuaalselt). Umbes 22 minutit hiljem mähkige purk fooliumi sisse nii, et purk valgust ei saaks. Jätkake andmete kogumist veel ligikaudselt 8 minutit.

12. Vajutage nupule „Stop“, et lõpetada andmete kogumine.

13. Katse tulemusena saate vastava graafiku. Näidake oma tulemused õpetajale. Näide:

Ülesanne 2. Katsetulemuste esitamine

 1. SPARKlab faili kujul andmete edastamiseks õpetajale tuleb vajutada jagamise märgile ja valida „Share SPARKlab“. Saate valida, kuidas täpselt õpetajale faili saata (faili saab saata näiteks Google Drive abil või laadida fail alla ja saata mõne teise rakenduse kaudu).
  NB! Juhul, kui kasutate SPARKvue tarkvara Windows või MacOS X operatsioonisüsteemil töötavatel arvutitel, siis tuleb faili jagamiseks vajutada peamenüüs „Save As“ ja valida salvestamise koht.
 2. Kui soovite analüüsida saaduid andmeid muu tarkvara abil, siis tuleb vajutada peamenüüs „Export Data“. Andmed eksporditakse .csv faili kujul.

Ülesanne 3. Vastake küsimustele

a. Miks on organismidel vaja hingata?

b. Millistes rakkudes toimub fotosüntees?

c. Millised järgmistest teguritest on peamised, mis mõjutavad fotosünteesi kiirust?

 • tselluloosi sisaldus lehtedes
 • soojus
 • vee sisaldus pinnases
 • süsinikdioksiidi sisaldus pinnases
 • tärklise sisaldus lehtedes
 • mineraalainete sisaldus pinnases
 • valguse heledus
 • õli sisaldus rakkudes
 • süsinikdioksiidi sisaldus õhus


Lahuse happesus

Haridustase: Keskharidus
Valdkond: Keemia
Teema: Aine ehitus
Vanus: III kooliaste, Gümnaasium
Tarvara: SPARKvue
Andur: Traadita pH andur (Wireless pH Sensor) – PS-3204

Lahuse happesust saab mõõta pH skaalal 0-14.

Lahus on:

 • Aluseline kui pH on >7
 • Neutraalne kui pH on 7
 • Happeline kui pH on <7

Ülesanne 1. Milline pH on seebilahusel ja jookidel?

Varustus:

 • Traadita PASCO pH andur
 • Tahvelarvuti
 • SparkVue tarkvara
 • Klaasid järgmiste lahustega: kraanivesi, seebivesi, õunamahl, Coca Cola
Töökäik:

1. Asetage lauale neli klaasi erinevate lahustega (kraanivesi, seebivesi, õunamahl ja Coca Cola).

2. Kuulake õpetaja juhiseid, kuidas kasutada traadita PASCO pH andur. Lülitage seade sisse.

3. Asetage sensor külma kraanivee klaasi (vesi ei pea olema tingimata külm, võib kasutada ka toatemperatuuri vett).

4. Käivitage tahvelarvutis SparkVue tarkvara.

5. Valige “Sensor Data

6. Valige andur:

7. Avanenud aknas märkige, milliseid andmeid soovite saada. Šablooniks valige “Tabel ja graafik“.

8. Avatud aknas kuvatakse tühi tabel ja koht graafikuks. Vajuta nupp “Start” ja alusta andmete kogumist.

9. Mõne aja pärast ilmub graafikule joon, mis näitab vee happelisust. 2 minuti pärast klõpsake nupule „Stop“.

10. Võtke välja pH sensor. Loputage see ja proovige katse uuesti. Nüüd aga kasutage seebivett.

11. Korrake katset kasutades Coca Colat ja õunamahla.

12. Katse tulemuseks saate vasakul tabeli koos andmetega ning paremal vastava graafiku. Näide:

Ülesanne 2. Tulemuste esitamine

 1. Nimetage kõik graafikud vastavalt lahustele.
 2. Näidake õpetajale tulemusi ja saatke kogutud tulemused õpetaja e-mailile.
 3. Eksportige andmed Google Table’i formaadis oma Google kontosse. Näidake oma tulemused õpetajale.

Ülesanne 3. Vastake küsimustele

a. Milline lahus oli kõige happeline?

b. Milline lahus oli kõige aluseline?

c. Mis on kraanivee pH?Vee aurustumine

Haridustase: Keskharidus
Valdkond: Füüsika
Teema: Aine ehituse alused
Vanus: II kooliaste
Tarvara: PASCO Scientific SPARKvue
Andur: Traadita Temperatuuri andur (Wireless Temperature Sensor) – PS-3201

Ülesanne 1. Uurige, kuidas toimub vee aurustumine

Varustus:
Töökäik:
 1. Kuulake õpetaja juhiseid, kuidas kasutada PASCO temperatuuri andurit. Lülitage seade sisse.
 2. Asetage sensor külma kraaniveega klaasi.
 3. Käivitage tahvelarvutis SparkVue tarkvara.
 4. Valige „Sensor Data“.

5. Valige andur:

6. Avanenud aknas märkige, milliseid andmeid soovite saada. Šablooniks valige “Tabel ja graafik“.

7. Avatud aknas kuvatakse tühi tabel ja koht graafikuks. Vajuta nupp “Start” ja alusta andmete kogumist.

8. Mõne aja pärast soojeneb vesi toatemperatuurini ning aurustumine väheneb. Kogu see aeg jälgige graafikut, mis näitab, kuidas muutub temperatuur vee aurustumisel.

9. Kui olete katse lõpetanud, klõpsake nuppu „Stop“.

10. Katse tulemuseks saate vasakul tabeli koos andmetega ning paremal vastava graafiku. Näide:

Ülesanne 2. Tulemuste esitamine

 1. Näidake õpetajale tulemusi ja saatke kogutud tulemused õpetaja e-mailile
 2. Eksportige andmed Google Table formaadis oma Google kontosse. Näidake oma tulemused õpetajale.

Ülesanne 3

Valage taldrikule veidi vett ja uurige, kuidas aurustumine toimub. Kirjutage üles, millal katse algas ning millal lõppes. Katse lõppeb siis, kui kogu vesi taldrikust aurustub (taldrik muutub kuivaks). Uurige kaua läks aega vee aurustumiseks.

Ülesanne 4. Vastake küsimustele

a. Mis temperatuuril jää sulab ja vesi külmub?

b. Mis temperatuuril läheb vesi keema?

c. Tooge näiteid, millal veeaur kondenseerub ehk pöördub tagasi veeks.Süsinikdioksiidi mõju vee pH-le

Haridustase: Keskharidus
Valdkond: Bioloogia
Teema: Bioloogia uurimisvaldkonnad
Vanus: III kooliaste, Gümnaasium
Tarvara:
SPARKvue
Andur:
Traadita pH andur (Wireless pH Sensor) – PS-3204

Kui süsinikdioksiid lahustub atmosfääri veepiiskades, siis muudab see vee pH-d. Katse käigus saate näha, kuidas CO2 muudab destilleeritud vee, merevee ja järvevee pH-d. CO2 allikaks on teie hingeõhk.

Ülesanne 1. Uurida vee pH-d peale CO2 viimist vette

Varustus:

Töökäik:

1. Vastavalt õpetaja juhenditele loputage hoolikalt pH sensor.

2. Loputage 100ml kolbi puhtaks kraaniveega ning kuivatage see paberkäterätikuga.

NB! Kõik nõud katse ajal peavad olema puhtad! Puhta kolbi valage 50 ml destilleeritud vett.

3. Kuula õpetaja juhendit, kuidas kasutada pH sensorit. Lülitage seade sisse.

4. Asetage pH sensor destilleeritud vette ning ettevaatlikult segage vesi tema ümber. 

5. Käivitage SPARKvue tarkvara.

6. Valige “Sensor Data

7. Valige andur:

8. Avanenud aknas märkige, milliseid andmeid soovite saada. Šablooniks valige “Tabel ja graafik“.

9. Avatud aknas kuvatakse tühi tabel ja koht graafikuks. Vajuta nupp “Start” ja alusta andmete kogumist.

10. Peale seda kui tahvelarvuti fikseerib ära algse pH väärtuse, hingake välja 1 minuti jooksul joogikõrre kaudu vette. Teie hingeõhk sisaldab CO2. SparkVue tarkvara samaaegselt kirjutab pH väärtused.

11. Mõne aja pärast graafikule ilmneb joon, mis näitab vee happelisust. 1-2 minuti pärast vajutage nupule „Stop“.

12. Võtke välja pH sensor. Loputage see ja proovige katse mereveega ja järveveega. Ärge unustage vajutada „Start“ nuppu alguses ja „Stop“ lõpus.

13. Katse tulemuseks saate vasakul tabeli koos andmetega ning paremal vastava graafiku. Näide:

Ülesanne 2. Tulemuste esitamine

 1. Määrake igale graafikule vastav nimi.
 2. Näidake õpetajale tulemusi ja saatke kogutud tulemused õpetaja e-mailile

Ülesanne 3. Vastake küsimustele

a. Võrrelge pH muutusi. Millises proovis pH on muutunud kõige rohkem? Millises kõige vähem?

b. Merevesi on nn loomulik puhverlahus. Mida see tähendab selle katse käigus saadud tulemuste järgi?

c. Miks merevesi on puhverlahus?

d. Paljud vee-organismid saavad elada ainult kindla pH-ga vees. Millises seisuveekogus, meres või järves happevihmad tekitavad ohtu seal elavatele organismidele? Põhjendage!Ilmaandemete mõõtmine

Haridustase: Keskharidus
Valdkond: Geograafia
Teema: Atmosfäär
Vanus: I-II kooliaste
Tarvara: SPARKvue
Andur: Traadita Ilmajaam GPS-ga (Wireless Weather Sensor with GPS) – PS-3209

1.  Ilmaandmete mõõtmine (3 punkti).

2.  Tabelite ja graafikute esitamine (1 punkt).

3.  Küsimustele vastamine (1 punkt).

Ülesanne 1. Mõõda hapniku sisaldust fotosünteesis

Varustus:

Töökäik:
 1. Kuulake õpetaja juhiseid, kuidas kasutada PASCO ilmajaama. Lülitage seade sisse.

2. Käivitage tahvelarvutis spetsiaalne PASCO tarkvara SparkVue.

3. Valige „Sensor Data“.

4. Valige seade:

5. Avanenud aknas märkige, milliseid andmeid soovite saada. Šablooniks valige “Tabel ja graafik“.

6. Avatud aknas kuvatakse tühi tabel ja koht graafikuks. Vajuta nupp “Start” ja alusta andmete kogumist.

7. Katse lõpetamisel vajutage nupule „Stop“.

8. Katse tulemuseks saate vasakul tabeli koos andmetega ning paremal vastava graafiku. Näide:

Ülesanne 2. Tulemuste esitamine

 1. Näidake õpetajale tulemusi ja saatke kogutud tulemused õpetaja e-mailile
 2. Eksportige andmed Google Table’i formaadis oma Google kontosse. Näidake oma tulemused õpetajale.

Ülesanne 3. Vastake küsimustele

a. Mis muutub kiiremini – kas kliima või ilm?

 • kliima
 • ilm

b. Millised on peamised faktorid, mis mõjutavad kliimat?

 • Lähedus ookeanile
 • Valitsevad tuuled
 • Pilvisus
 • Reljeef
 • Kaugus ekvaatorist

c. Mis vahe on ilmal ja kliimal?Pasco Scentific sensors and PC or tablet bluetooth connection schema

Kuidas ühendada PASCO PASPORT-sensor Bluetooth-i ?

AirLink PS-3200 lubab teha Pasport (sinise värvi) sensorist juhtmevaba sensor. Lihtsalt ühendage andur, ühendage oma seade, kasutades avatud USB-porti või Bluetoothi, kasutades PASCO Capstone või SPARKvue tarkvara appsi sidumist ja hakake koguma andmeid.

Universaalne PASPORT interfesse 550 samuti lubab ühendada juhtmega sensor ja lugeda andmed tahvel arvutis, sülearvutis või nutitelefonis Bluetoothi kaudu. Kui laua arvutis Bluetooth 4.0 on siis seal ka saab. Kui ei ole siis saab panna USB Bluetooth Adapter – PS-3500. Lihtsalt ühendage see avatud USB-pordiga ja seejärel saate Bluetooth-ühenduse abil ühendada kuni kolm PASCO seadet (traadita andurid, nutikad voldikud, AirLinks). Windowsi arvutid, Chromebookid ja vanemad Mac-arvutid saavad neid seadmeid kasutada.

Täpselt saama asja jaoks oli varem tehtud SPARK link Air (PS-2011) ja AirLink 2 (PS-2010). Neid enam ei ole müügil. AirLink PS-3200 tuli nende asemele.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept