Õppetund Footoniga nr. HEV-A1. Segmentimine

Õppekava: HEV HARJUTUSED FOOTONIGA

Teema: KOMMUNIKATSIOON / Segmentimine

Metoodika: FOOTON Tüüp: tasuta proovitund

Sihtrühm: autismispektri häirega lapsed vanuses 5 -7 aastat. (lasteaed + algkool.) Harjutuse tüüp: individuaalne

Eesmärgid lapsele:

 • Laiendada sõnavara (passiivse kuulamise kaudu)
 • Arendada oma kõne mõistmise võimet
 • Tunda ära ning nimetada erinevaid objekte

Rakendus: PhotonEDU (Joystick)

Google Play / APP Store

Harjutuseks läheb vaja:

 • Footon (Photon) robot
 • Nutiseade koos installitud PhotonEDU rakendustega
 • Õppekaarte, millel on kujutatud erinevaid emotsioone, objekte ja tegevusi

Ettevalmistumine harjutuseks:

 1. Istuge lapse ette. Pange lapse ette õppekaardid, millel on kujutatud mitmesugused esemed või tegevused.
 2. Juhul, kui alles hakkate tegema konkreetse lapsega tööd või lapsel esineb kõne mõistmisega märkimisväärseid raskusi, siis asetage lapse ette ainult kaks õppekaarti (hiljem saate kaartide arvu suurendada).

Harjutus:

H1. Esitage lapsele küsimus, näiteks: Kas näed kingi? Või lihtsalt öelge “Kingad”. Lapse ülesanne on juhtida robotit sobivale kaardile.

H2. Korrake esimest punkti mitu korda vahetades iga kord kaarte. Kordamiseks ärge unustage näidata kaarte, mida varem sai näidatud.

Õppetund Footoniga nr. HEV-A2. Arva ära, mida ma vaatan

Õppekava: HEV HARJUTUSED FOOTONIGA

Teema: KOMMUNIKATSIOON

Metoodika: FOOTON Tüüp: tasuta proovitund

Sihtrühm: autismispektri häirega lapsed vanuses 5 -7 aastat. (lasteaed, 1-3 klass) Harjutuse tüüp: individuaalne

Eesmärgid lapsele:

 • Parandada tähelepanu ja keskendumisvõimet
 • Tunnustada mitteverbaalset suhtlust
 • Tuvastada valituid objekte, puuvilju või köögivilju

Rakendus: PhotonEDU (Joystick)

Google Play / APP Store

Harjutuseks läheb vaja:

 • Footon (Photon) robot
 • Tahvelarvuti või nutitelefon, milles on Photon EDU rakendus installitud
 • Õppekaardid – puu- ja köögiviljad

Ettevalmistumine harjutuseks:

 1. Valige välja ainult need kaardid, millel on kujutatud puu- ja köögiviljad. Korraga ei ole soovitatav näidata üle 3 kaardi. Kaarte saab hiljem välja vahetada teiste vastu.
 2. Istuge lapse ette ning asetage tema ette kaardid (aga nii, et Teie saaksite nendeni ulatuda).
 3. Pange Footon roboti lapse kõrvale.

Harjutus:

H1. Suunake pilk ühele kaardile. Lapse ülesanne seisneb selles, et ta peab juhtima robotit nii, et see sõidaks valitud kaardile.

NB! Kui laps ei saa Teie vihjest aru siis kasutage lisaks ka näppu, et viidata valitud kaardile. Selles harjutuses on oluline veenduda, et laps märkab Teie silmade liikumist, s.t, et Te vaatate algul kaarti ja siis last.

H2. Vahetage lapsega rolle. Paluge lapsel suunata pilk vabalt valitule kaardile. Teie nüüd juhtite robotit. Peale seda, kui olete jõudnud kaardile, tõstke pilt lapsele, et saada kinnitust (kas arvasite õige kaardi või mitte). Kui valisite vale kaardi siis liikuge teisele kaardile.

NB! Ärge alustage roboti liikumist kaardile, kuni laps ei ole kaardile ning Teile tagasi pilku visanud.

H3. Rolle saab vahetada nii tihti kui vaja. Te ei pea vahetama rolle peale igat käiku.

Õppetund Footoniga nr. HEV-A18. Tee seda, mida oled just lugenud v. 2

Õppekava: HEV HARJUTUSED FOOTONIGA

Teema: KOGNITIIVNE ARENG

Metoodika: FOOTON Tüüp: tasuta proovitund

Sihtrühm: autismispektri häirega lapsed vanuses 5 – 8 aastat. (lasteaed, 1-3 klass) Harjutuse tüüp: rühmatöö

Eesmärgid lapsele:

 • Parandada lugemisoskust
 • Parandada loetud teksti arusaama
 • Parandada jäljendamisvõimet

Rakendus: Photon EDU (Joystick)

Google Play / APP Store

Harjutuseks läheb vaja:

 • Footon (Photon) robot
 • Tahvelarvuti või nutitelefon, milles on Photon EDU rakendus installitud
 • Tegevuste kaardid (joon, magan, kammin juukseid jne), mis on asetatud näoga allapoole. Te saate laiendada ülesanne keerukust kui ise kirjutate iseliimuva märkmepaberil erinevad tegevused.
 • Õppematt

Ettevalmistumine harjutuseks:

 1. Asetage kaardid matile nii, et kaardi pool, millel on kujutletud tegevus, jääks allapoole.

Harjutus:

H1. Paluge lapsel Photon EDU (Joystick) abil juhtida Footoni robotit ühe kaardi juurde.

H2. Seejärel paluge lapsel võtta see kaart nii, et seda keegi peale tema ei näeks. Lapsel tuleb lugeda omaette tegevuse, aru saada ning korrata.

H3. Teistel lastel tuleb aga ära arvata, mis tegevust laps improviseerib.

H4. Mängige nii kaua kuni kõik matile asetatud kaardid ei saa otsa.

Õppetund Footoniga nr. HEV-E1. Enda tutvustamine

Õppekava: HEV HARJUTUSED FOOTONIGA / SOTSIAAL- JA EMOTSIOONIPÄDEVUST PARANDAV TEGEVUS

Teema: KOMMUNIKATSIOON / Enda tutvustamine

Metoodika: FOOTON Tüüp: tasuta proovitund

Sihtrühm: lasteaed Harjutuse tüüp: rühmatöö

Eesmärgid lapsele:

 • Arendada ümbritsevate inimeste märkamist
 • Arendada kuulamis-ja nägemismälu
 • Paranda esitamisoskust

Rakendus: PhotonEDU (Joystick)

Google Play / APP Store

Harjutuseks läheb vaja:

Ettevalmistumine harjutuseks:

 1. Istuge lastega ringi. Robot asetage ringi keskpunkti.

Harjutus:

H1. Õpetaja räägib Footon roboti eest: „Ma tulin kaugest galaktikast. Minu kosmoselaev hukkus planeedi Maa läheduses. Kukkumise tagajärjel kaotasin osa oma mälust. Mäletan ainult, et minu nimi on Footon. Saame tuttavaks.“

H2. Õpetaja kasutades rakendust Photon EDU (Joystick) juhib Footon robotit. Sõitke robotiga vabalt valitud lapse juurde ning Footoni nimel küsige „Mis su nimi on?“.  Öelge, et Teie programm jätab nimed meelde ainult siis, kui öeldakse järgmisel „Minu nimi on (nimi)“!

H3. Kui laps tutvustas end ära, küsige temalt „Kas saad mind aidata? Ma ei saa alati ise hakkama“.  Kui laps nõustub siis andke talle tahvelarvuti (või nutitelefon) kätte ning paluge Footoni nimel „Tutvusta mind ühe sõbraga. Suuna mind tema juurde ja palu Tal mulle end tutvustada.“ Kui laps keeldub, siis õpetaja ütleb: „Olgu, proovin ise sinna sõita. Näita mulle, kelle juurde sõita“.

Õppetund Footoniga nr. HEV-E2. Komplimentide tegemine ja vastuvõtmine

Õppekava: HEV HARJUTUSED FOOTONIGA / SOTSIAAL- JA EMOTSIOONIPÄDEVUST PARANDAV TEGEVUS

Teema: KOMMUNIKATSIOON / Komplimentide tegemine ja vastuvõtmine

Metoodika: FOOTON Tüüp: tasuta proovitund

Sihtrühm: lasteaed, kool 1-6 klass. Harjutuse tüüp: rühmatöö

Eesmärgid lapsele:

 • Arendada ümbritsevate inimeste märkamist
 • Arendada komplimentide tegemise ja vastuvõtmise oskust

Rakendus: PhotonEDU (Joystick)

Google Play / APP Store

Harjutuseks läheb vaja:

 • Footon (Photon) robot
 • Tahvelarvuti või nutitelefon, milles on Photon EDU rakendus installitud
 • Kleebitavad märkmepaberid
 • Pliiatsid igale lapsele

Ettevalmistumine harjutuseks:

 1. Andke igale lapsele üks pliiats ja märkmepaber.
 2. Asetage toolid ringi ning asetage Footon roboti keskele.
 3. Paluge lastel võtta paari ning jätta meelde, kes nende paariline oli.

Harjutus:

H1. Andke lastele 2 minutit aega, et nad saaksid kirjutada mõne hea sõna oma paarilise kohta. Laps, kes lõpetas kirjutamise, peab tooma õpetajale pliiatsi ning istuma toolile ringi. NB! Laps ei näita kellelgi, mida ta kirjutas.

H2. Kui kõik lapsed võtsid isted ringis, siis tuleb õpetajal võtta Footon roboti juhtimist enda peale kasutades selleks Photon EDU (Joystick) rakendust. Robot ei ole selles ülesandes keegi muu kui kuller, kes viib ühelt lapselt kirja Teisele lapsele. Õpetajal tuleb valida Tema arvates kõige julgem ning sõidutada Footonit tema juurde. Lapsel tuleb kleepida märkmepaber Footoni külge.

H3. Öelge lastele, et Footoni navigatsiooni süsteem läks katki ning ta võib tuua märkmepaberi komplimendiga mõne teise juurde, Juhtige robot selle poole, kellele suunab komplimendi saatja. Paluge märkmepaberi saajal lugeda saadud

H4. Oma märkmepaberit komplimendiga saab saata ainult see laps, kes saadud komplimendi eest tänas. Saaja, kes tänas saadud komplimendi eest, kleebib märkmepaberi Footoni külge ning näitab saajale. Kuna roboti navigatsioon võib katki minna, siis õpetaja võib viia kleebitud komplimendi Teisele lapsele (kes ei ole saaja). Tähtis, et mängu lõpuks iga laps saaks komplimendi ning saaks tänatud selle eest.

H5. Kui kõik komplimendid jõudsid oma adressaatideni, siis küsige lastelt, kuidas nad end tundsid komplimente saades ja tänades nende eest.  Mida nad tundsid, kui neil tuli mõelda välja häid sõnu teiste laste jaoks? Mida nad tundsid, kui tegid komplimente teistele?

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept