süsinikdioksiid

Fotosüntees ja CO2

Praktiline ülesanne III kooliastme jaoks. Teema on süsihappegaasi sisaldus fotosünteesi ajal. Ülesanne koosneb kolmest etapist - katse läbiviimine, tulemuste saatmine ja vastamine küsimustele.
Loe edasi
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept