Fotosüntees – süsihappegaas

Haridustase: Keskharidus
Valdkond: Bioloogia
Teema: Bioloogia uurimisvaldkonnad
Alateema: Loodusteaduslik uuring
Vanus: III kooliaste
Tarvara: SPARKvue
Andur: Traadita süsihappegaasi andur (Wireless CO₂ Sensor) – PS-3208

Jagage klass rühmadesse (3-4 õpilast rühmas).

Ülesanne 1: Viia läbi katse

Ülesanne 2: Saata tulemused õpetaja e-mailile

Ülesanne 3: Vastata küsimustele (individuaalne)

Ülesanne 1. Mõõda süsihappegaasi sisaldus fotosünteesi ajal

Varustus:

Töökäik:

1. Kuulake õpetaja juhiseid, kuidas õigesti andurit kasutada.

2. Pange purki taimelehed.

3. Lülitage andur sisse.

PS! Kui Bluetooth märgise kõrval hakkab vilkuma punane tuli, siis tähendab see, et andur on valmis ühendamiseks.

4. Asetage anduri ots purki ja keerake pudel küljele.

5. Käivitage tahvelarvutis  SPARKvue tarkvara.

6. Valige “Sensor Data”

7. Valige andur:

Igal anduril on oma unikaalne number (näiteks 511-321). Tänu selle numbrile saate eristada oma andurit.

Anduri unikaalse numbri leiate oma anduril Bluetooth märgise kõrval. Kui kasutate praktikumi ajal mitut sama andurit, siis otsige oma anduri unikaalse numbri järgi. Juhul, kui lõite ühenduse vale anduriga, siis lahti ühendamiseks vajutage ristile või lülitage andur välja.

8. Valige vajalikud mõõtmised ja mall. Veenduge, et „CO2 concentration“ valikul on linnuke ees. Mallina (templates) valige „Table and Graph“. Selle malli abil saate näha andmete tabelit ja graafikut samal ajal.

9. Avanenud aknas tuleb vajutada nupule „Start“, et hakata andmeid koguma. Graafikult saate jälgida, milline CO2 tase purgis on.

10. Nüüd asetage purk lambi alla. Tasapisi keerake valgust juurde.

11. Andmete kogumisel vastake kolmanda ülesande küsimustele (individuaalselt). Umbes 22 minutit hiljem mähkige purk fooliumi sisse nii, et purk valgust ei saaks. Jätkake andmete kogumist veel ligikaudselt 8 minutit.

12. Vajutage nupule „Stop“, et lõpetada andmete kogumine.

13. Katse tulemusena saate vastava graafiku. Näidake oma tulemused õpetajale. Näide:

Ülesanne 2. Katsetulemuste esitamine

 1. SPARKlab faili kujul andmete edastamiseks õpetajale tuleb vajutada jagamise märgile ja valida „Share SPARKlab“. Saate valida, kuidas täpselt õpetajale faili saata (faili saab saata näiteks Google Drive abil või laadida fail alla ja saata mõne teise rakenduse kaudu).
  NB! Juhul, kui kasutate SPARKvue tarkvara Windows või MacOS X operatsioonisüsteemil töötavatel arvutitel, siis tuleb faili jagamiseks vajutada peamenüüs „Save As“ ja valida salvestamise koht.
 2. Kui soovite analüüsida saaduid andmeid muu tarkvara abil, siis tuleb vajutada peamenüüs „Export Data“. Andmed eksporditakse .csv faili kujul.

Ülesanne 3. Vastake küsimustele

a. Miks on organismidel vaja hingata?

b. Millistes rakkudes toimub fotosüntees?

c. Millised järgmistest teguritest on peamised, mis mõjutavad fotosünteesi kiirust?

 • tselluloosi sisaldus lehtedes
 • soojus
 • vee sisaldus pinnases
 • süsinikdioksiidi sisaldus pinnases
 • tärklise sisaldus lehtedes
 • mineraalainete sisaldus pinnases
 • valguse heledus
 • õli sisaldus rakkudes
 • süsinikdioksiidi sisaldus õhus


We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept