Lahuse happesus

Haridustase: Keskharidus
Valdkond: Keemia
Teema: Aine ehitus
Vanus: III kooliaste, Gümnaasium
Tarvara: SPARKvue
Andur: Traadita pH andur (Wireless pH Sensor) – PS-3204

Lahuse happesust saab mõõta pH skaalal 0-14.

Lahus on:

 • Aluseline kui pH on >7
 • Neutraalne kui pH on 7
 • Happeline kui pH on <7

Ülesanne 1. Milline pH on seebilahusel ja jookidel?

Varustus:

 • Traadita PASCO pH andur
 • Tahvelarvuti
 • SparkVue tarkvara
 • Klaasid järgmiste lahustega: kraanivesi, seebivesi, õunamahl, Coca Cola
Töökäik:

1. Asetage lauale neli klaasi erinevate lahustega (kraanivesi, seebivesi, õunamahl ja Coca Cola).

2. Kuulake õpetaja juhiseid, kuidas kasutada traadita PASCO pH andur. Lülitage seade sisse.

3. Asetage sensor külma kraanivee klaasi (vesi ei pea olema tingimata külm, võib kasutada ka toatemperatuuri vett).

4. Käivitage tahvelarvutis SparkVue tarkvara.

5. Valige “Sensor Data

6. Valige andur:

7. Avanenud aknas märkige, milliseid andmeid soovite saada. Šablooniks valige “Tabel ja graafik“.

8. Avatud aknas kuvatakse tühi tabel ja koht graafikuks. Vajuta nupp “Start” ja alusta andmete kogumist.

9. Mõne aja pärast ilmub graafikule joon, mis näitab vee happelisust. 2 minuti pärast klõpsake nupule „Stop“.

10. Võtke välja pH sensor. Loputage see ja proovige katse uuesti. Nüüd aga kasutage seebivett.

11. Korrake katset kasutades Coca Colat ja õunamahla.

12. Katse tulemuseks saate vasakul tabeli koos andmetega ning paremal vastava graafiku. Näide:

Ülesanne 2. Tulemuste esitamine

 1. Nimetage kõik graafikud vastavalt lahustele.
 2. Näidake õpetajale tulemusi ja saatke kogutud tulemused õpetaja e-mailile.
 3. Eksportige andmed Google Table’i formaadis oma Google kontosse. Näidake oma tulemused õpetajale.

Ülesanne 3. Vastake küsimustele

a. Milline lahus oli kõige happeline?

b. Milline lahus oli kõige aluseline?

c. Mis on kraanivee pH?Süsinikdioksiidi mõju vee pH-le

Haridustase: Keskharidus
Valdkond: Bioloogia
Teema: Bioloogia uurimisvaldkonnad
Vanus: III kooliaste, Gümnaasium
Tarvara:
SPARKvue
Andur:
Wireless pH Sensor – PS-3204

Kui süsinikdioksiid lahustub atmosfääri veepiiskades, siis muudab see vee pH-d. Katse käigus saate näha, kuidas CO2 muudab destilleeritud vee, merevee ja järvevee pH-d. CO2 allikaks on teie hingeõhk.

Ülesanne 1. Uurida vee pH-d peale CO2 viimist vette

Varustus:

Töökäik:

1. Vastavalt õpetaja juhenditele loputage hoolikalt pH sensor.

2. Loputage 100ml kolbi puhtaks kraaniveega ning kuivatage see paberkäterätikuga.

NB! Kõik nõud katse ajal peavad olema puhtad! Puhta kolbi valage 50 ml destilleeritud vett.

3. Kuula õpetaja juhendit, kuidas kasutada pH sensorit. Lülitage seade sisse.

4. Asetage pH sensor destilleeritud vette ning ettevaatlikult segage vesi tema ümber. 

5. Käivitage SPARKvue tarkvara.

6. Valige “Sensor Data

7. Valige andur:

8. Avanenud aknas märkige, milliseid andmeid soovite saada. Šablooniks valige “Tabel ja graafik“.

9. Avatud aknas kuvatakse tühi tabel ja koht graafikuks. Vajuta nupp “Start” ja alusta andmete kogumist.

10. Peale seda kui tahvelarvuti fikseerib ära algse pH väärtuse, hingake välja 1 minuti jooksul joogikõrre kaudu vette. Teie hingeõhk sisaldab CO2. SparkVue tarkvara samaaegselt kirjutab pH väärtused.

11. Mõne aja pärast graafikule ilmneb joon, mis näitab vee happelisust. 1-2 minuti pärast vajutage nupule „Stop“.

12. Võtke välja pH sensor. Loputage see ja proovige katse mereveega ja järveveega. Ärge unustage vajutada „Start“ nuppu alguses ja „Stop“ lõpus.

13. Katse tulemuseks saate vasakul tabeli koos andmetega ning paremal vastava graafiku. Näide:

Ülesanne 2. Tulemuste esitamine

 1. Määrake igale graafikule vastav nimi.
 2. Näidake õpetajale tulemusi ja saatke kogutud tulemused õpetaja e-mailile

Ülesanne 3. Vastake küsimustele

a. Võrrelge pH muutusi. Millises proovis pH on muutunud kõige rohkem? Millises kõige vähem?

b. Merevesi on nn loomulik puhverlahus. Mida see tähendab selle katse käigus saadud tulemuste järgi?

c. Miks merevesi on puhverlahus?

d. Paljud vee-organismid saavad elada ainult kindla pH-ga vees. Millises seisuveekogus, meres või järves happevihmad tekitavad ohtu seal elavatele organismidele? Põhjendage!We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept