Kopsumahu võrdlus

Haridustase: Keskharidus
Valdkond: Bioloogia
Teema: Bioloogia uurimisvaldkonnad
Alateema: Loodusteaduslik uuring
Vanus: III kooliaste, Gümnaasium
Tarvara: SPARKvue
Andur: Spiromeeter (PASPORT Spirometer) – 
PS-2152

1.  Kopsude mahu mõõtmine (3 punkti).

2.  Diagrammi loomine (1 punkt).

3.  Küsimustele vastamine (1 punkt).

Ülesanne 1. Kopsumahu võrdlus

Mõõtmiseks kasutage PASCO Wireless Pasport Spiromeetrit. Ehitage tahvelarvutis graafik saadud andmetel.

Varustus:
Töökäik:
  1. Kuulake õpetaja juhiseid, kuidas kasutada spiromeetrit.

2. Lülitage seade sisse.

3. Käivitage tahvelarvutis SPARKvue tarkvara.

4. Valige „Sensor Data“.

5. Valige andur:

6. Märkige, milliseid andmeid soovite saada. Valige šablooniks graafik.

7. Avatud aknas kuvatakse tühi tabel ja koht graafikuks. Klõpsake allolevat nuppu „Start“ ja hakake andmeid koguma.

8. Hingake sügavalt sisse ja välja võimalikult palju õhku (üks hingetõmme). Hingake uuesti sisse ja välja. Vaadake, mis spiromeeter näitab.

9. Kui olete katse lõpetanud, klõpsake nuppu „Stop“.

10. Andke seade edasi oma klassikaaslasele ning paluge tal korrata sisse- ja väljahindamise sammud. Ärge unustage alguses vajutada „Start“ nuppu ning lõpus „Stop“ nuppu.

11. Korrake eelmist punkti veel kolmandat ja neljandat korda.

12. Katse tulemuseks saate vasakul tabeli koos andmetega ning paremal vastava graafiku. Näide:

Ülesanne 2. Tulemuste esitamine

  1. Näidake õpetajale tulemusi ja saatke kogutud tulemused õpetaja e-mailile
  2. Eksportige andmed Google Table formaadis oma Google kontosse. Näidake oma tulemused õpetajale.

Ülesanne 3. Vastake küsimustele

a. Võrrelge oma tulemuste aritmeetilisi keskmisi. Kellel on kopsumaht suurem?

Kellel on kopsumaht väiksem?

Mis võib põhjustada kopsumahu erinevust?

b. Milliste lihaste tööst sõltub kopsudest väljahingatava õhu hulk?

c. Miks veres suureneb CO2 sisaldus?

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept