Õppetund Footoniga nr. HEV-A18. Tee seda, mida oled just lugenud v. 2

Õppekava: HEV HARJUTUSED FOOTONIGA

Teema: KOGNITIIVNE ARENG

Metoodika: FOOTON Tüüp: tasuta proovitund

Sihtrühm: autismispektri häirega lapsed vanuses 5 – 8 aastat. (lasteaed, 1-3 klass) Harjutuse tüüp: rühmatöö

Eesmärgid lapsele:

 • Parandada lugemisoskust
 • Parandada loetud teksti arusaama
 • Parandada jäljendamisvõimet

Rakendus: Photon EDU (Joystick)

Google Play / APP Store

Harjutuseks läheb vaja:

 • Footon (Photon) robot
 • Tahvelarvuti või nutitelefon, milles on Photon EDU rakendus installitud
 • Tegevuste kaardid (joon, magan, kammin juukseid jne), mis on asetatud näoga allapoole. Te saate laiendada ülesanne keerukust kui ise kirjutate iseliimuva märkmepaberil erinevad tegevused.
 • Õppematt

Ettevalmistumine harjutuseks:

 1. Asetage kaardid matile nii, et kaardi pool, millel on kujutletud tegevus, jääks allapoole.

Harjutus:

H1. Paluge lapsel Photon EDU (Joystick) abil juhtida Footoni robotit ühe kaardi juurde.

H2. Seejärel paluge lapsel võtta see kaart nii, et seda keegi peale tema ei näeks. Lapsel tuleb lugeda omaette tegevuse, aru saada ning korrata.

H3. Teistel lastel tuleb aga ära arvata, mis tegevust laps improviseerib.

H4. Mängige nii kaua kuni kõik matile asetatud kaardid ei saa otsa.

Õppetund Footoniga nr. HEV-E2. Komplimentide tegemine ja vastuvõtmine

Õppekava: HEV HARJUTUSED FOOTONIGA / SOTSIAAL- JA EMOTSIOONIPÄDEVUST PARANDAV TEGEVUS

Teema: KOMMUNIKATSIOON / Komplimentide tegemine ja vastuvõtmine

Metoodika: FOOTON Tüüp: tasuta proovitund

Sihtrühm: lasteaed, kool 1-6 klass. Harjutuse tüüp: rühmatöö

Eesmärgid lapsele:

 • Arendada ümbritsevate inimeste märkamist
 • Arendada komplimentide tegemise ja vastuvõtmise oskust

Rakendus: PhotonEDU (Joystick)

Google Play / APP Store

Harjutuseks läheb vaja:

 • Footon (Photon) robot
 • Tahvelarvuti või nutitelefon, milles on Photon EDU rakendus installitud
 • Kleebitavad märkmepaberid
 • Pliiatsid igale lapsele

Ettevalmistumine harjutuseks:

 1. Andke igale lapsele üks pliiats ja märkmepaber.
 2. Asetage toolid ringi ning asetage Footon roboti keskele.
 3. Paluge lastel võtta paari ning jätta meelde, kes nende paariline oli.

Harjutus:

H1. Andke lastele 2 minutit aega, et nad saaksid kirjutada mõne hea sõna oma paarilise kohta. Laps, kes lõpetas kirjutamise, peab tooma õpetajale pliiatsi ning istuma toolile ringi. NB! Laps ei näita kellelgi, mida ta kirjutas.

H2. Kui kõik lapsed võtsid isted ringis, siis tuleb õpetajal võtta Footon roboti juhtimist enda peale kasutades selleks Photon EDU (Joystick) rakendust. Robot ei ole selles ülesandes keegi muu kui kuller, kes viib ühelt lapselt kirja Teisele lapsele. Õpetajal tuleb valida Tema arvates kõige julgem ning sõidutada Footonit tema juurde. Lapsel tuleb kleepida märkmepaber Footoni külge.

H3. Öelge lastele, et Footoni navigatsiooni süsteem läks katki ning ta võib tuua märkmepaberi komplimendiga mõne teise juurde, Juhtige robot selle poole, kellele suunab komplimendi saatja. Paluge märkmepaberi saajal lugeda saadud

H4. Oma märkmepaberit komplimendiga saab saata ainult see laps, kes saadud komplimendi eest tänas. Saaja, kes tänas saadud komplimendi eest, kleebib märkmepaberi Footoni külge ning näitab saajale. Kuna roboti navigatsioon võib katki minna, siis õpetaja võib viia kleebitud komplimendi Teisele lapsele (kes ei ole saaja). Tähtis, et mängu lõpuks iga laps saaks komplimendi ning saaks tänatud selle eest.

H5. Kui kõik komplimendid jõudsid oma adressaatideni, siis küsige lastelt, kuidas nad end tundsid komplimente saades ja tänades nende eest.  Mida nad tundsid, kui neil tuli mõelda välja häid sõnu teiste laste jaoks? Mida nad tundsid, kui tegid komplimente teistele?

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept