Õppetund Footoniga nr. HEV-E1. Enda tutvustamine

Õppekava: HEV HARJUTUSED FOOTONIGA / SOTSIAAL- JA EMOTSIOONIPÄDEVUST PARANDAV TEGEVUS

Teema: KOMMUNIKATSIOON / Enda tutvustamine

Metoodika: FOOTON Tüüp: tasuta proovitund

Sihtrühm: lasteaed Harjutuse tüüp: rühmatöö

Eesmärgid lapsele:

 • Arendada ümbritsevate inimeste märkamist
 • Arendada kuulamis-ja nägemismälu
 • Paranda esitamisoskust

Rakendus: PhotonEDU (Joystick)

Google Play / APP Store

Harjutuseks läheb vaja:

Ettevalmistumine harjutuseks:

 1. Istuge lastega ringi. Robot asetage ringi keskpunkti.

Harjutus:

H1. Õpetaja räägib Footon roboti eest: „Ma tulin kaugest galaktikast. Minu kosmoselaev hukkus planeedi Maa läheduses. Kukkumise tagajärjel kaotasin osa oma mälust. Mäletan ainult, et minu nimi on Footon. Saame tuttavaks.“

H2. Õpetaja kasutades rakendust Photon EDU (Joystick) juhib Footon robotit. Sõitke robotiga vabalt valitud lapse juurde ning Footoni nimel küsige „Mis su nimi on?“.  Öelge, et Teie programm jätab nimed meelde ainult siis, kui öeldakse järgmisel „Minu nimi on (nimi)“!

H3. Kui laps tutvustas end ära, küsige temalt „Kas saad mind aidata? Ma ei saa alati ise hakkama“.  Kui laps nõustub siis andke talle tahvelarvuti (või nutitelefon) kätte ning paluge Footoni nimel „Tutvusta mind ühe sõbraga. Suuna mind tema juurde ja palu Tal mulle end tutvustada.“ Kui laps keeldub, siis õpetaja ütleb: „Olgu, proovin ise sinna sõita. Näita mulle, kelle juurde sõita“.

Õppetund Footoniga nr. HEV-E2. Komplimentide tegemine ja vastuvõtmine

Õppekava: HEV HARJUTUSED FOOTONIGA / SOTSIAAL- JA EMOTSIOONIPÄDEVUST PARANDAV TEGEVUS

Teema: KOMMUNIKATSIOON / Komplimentide tegemine ja vastuvõtmine

Metoodika: FOOTON Tüüp: tasuta proovitund

Sihtrühm: lasteaed, kool 1-6 klass. Harjutuse tüüp: rühmatöö

Eesmärgid lapsele:

 • Arendada ümbritsevate inimeste märkamist
 • Arendada komplimentide tegemise ja vastuvõtmise oskust

Rakendus: PhotonEDU (Joystick)

Google Play / APP Store

Harjutuseks läheb vaja:

 • Footon (Photon) robot
 • Tahvelarvuti või nutitelefon, milles on Photon EDU rakendus installitud
 • Kleebitavad märkmepaberid
 • Pliiatsid igale lapsele

Ettevalmistumine harjutuseks:

 1. Andke igale lapsele üks pliiats ja märkmepaber.
 2. Asetage toolid ringi ning asetage Footon roboti keskele.
 3. Paluge lastel võtta paari ning jätta meelde, kes nende paariline oli.

Harjutus:

H1. Andke lastele 2 minutit aega, et nad saaksid kirjutada mõne hea sõna oma paarilise kohta. Laps, kes lõpetas kirjutamise, peab tooma õpetajale pliiatsi ning istuma toolile ringi. NB! Laps ei näita kellelgi, mida ta kirjutas.

H2. Kui kõik lapsed võtsid isted ringis, siis tuleb õpetajal võtta Footon roboti juhtimist enda peale kasutades selleks Photon EDU (Joystick) rakendust. Robot ei ole selles ülesandes keegi muu kui kuller, kes viib ühelt lapselt kirja Teisele lapsele. Õpetajal tuleb valida Tema arvates kõige julgem ning sõidutada Footonit tema juurde. Lapsel tuleb kleepida märkmepaber Footoni külge.

H3. Öelge lastele, et Footoni navigatsiooni süsteem läks katki ning ta võib tuua märkmepaberi komplimendiga mõne teise juurde, Juhtige robot selle poole, kellele suunab komplimendi saatja. Paluge märkmepaberi saajal lugeda saadud

H4. Oma märkmepaberit komplimendiga saab saata ainult see laps, kes saadud komplimendi eest tänas. Saaja, kes tänas saadud komplimendi eest, kleebib märkmepaberi Footoni külge ning näitab saajale. Kuna roboti navigatsioon võib katki minna, siis õpetaja võib viia kleebitud komplimendi Teisele lapsele (kes ei ole saaja). Tähtis, et mängu lõpuks iga laps saaks komplimendi ning saaks tänatud selle eest.

H5. Kui kõik komplimendid jõudsid oma adressaatideni, siis küsige lastelt, kuidas nad end tundsid komplimente saades ja tänades nende eest.  Mida nad tundsid, kui neil tuli mõelda välja häid sõnu teiste laste jaoks? Mida nad tundsid, kui tegid komplimente teistele?

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept